ساختمان های اداری تجاری

ایده طراحی نمای ساختمان فرمانیه(برگزیده شهرداری تهران)

ایده ی طراحی نما شامل دو لایه است: لایه زیرین، نماینده بافت عمومی بدنه شهری بوده که شاخصه آن استفاده از مصالح سنگ می باشد و لایه رویین الحاقی، رجوع به آجر در شکل، رنگ و بافت اصیل آن می باشد تا نما را به عنصری شاخص، آرام و در عین حال خالی از سرکشی های معمارانه مبدل نماید. در ادامه، چیدمان اجرایی آجر به عنوان لایه ایی فاخر نقش مهمی در پیوند دو عنصر حال و گذشته با دوگانگی نهفته در تکنیک آن به عهده دارد.

از اهداف مهم طراح این پروژه، طراحی نمایی متفاوت از بدنه شهری و با اصول نمای ایرانی بوده است. همچنین استفاده از هندسه قوی و با اعتماد به نفس که موجب پایداری در زمان شود و استفاده از مصالح مقاوم و پایدار همچون سنگ تراورتن سفید و آجر نسوز رستیک نظر بر ماندگاری این سازه معماری دارد. نوع خاص چیدمان آجر نیز منجر به نمایش استقلال واحدهای مسکونی در حجم بنا شده است.

خطوط مشکی افقی در نما (نرده های مشکی) همچنین بندکشی مشکی آجر نما کمک به کشیدگی نما در عرض می کند. این تدبیر به لحاظ کم عرض بودن بنا اتخاذ گردیده تا از لحاظ بصری به متناسب شدن حجم ساختمان در حال ساخت کمک کند.

در طراحی هندسه عمودی نما، طراح و سازنده ساختمان به  سه نکته اصلی توجه ویژه داشته است:

الف) طراحی خطوط افقی نما جهت حفظ تناسبات ارتفاعی قطعات تشکیل دهنده نما.

ب) ایجاد تناسبات عمودی بین حد بالایی و پایینی طره (پیش آمدگی)

ج) ایجاد خط آسمان قوی و در عین حال متعادل با نقطه شروع بالای طره تا در عین خاص بودن، در برابر بدنه مجاور متواضع باشد.

استفاده از نور مخفی در زاویه و پوسته سنگی، نمای آجری را به حالت معلق و جدا از بستر در می آورد که این امر به زیبایی بصری نما در شب می افزاید.

فلاورباکس پرتابل در جهت دلنشین شدن طراحی نمای ساختمان به سبب مسکونی بودن طبقات فوقانی در نظر گرفته شده است که پتانسیل قرارگیری گلدان به صورت منفرد و یک تکه را دارد.

از آنجایی که معبر اصلی بسیار عریض و کل نما در طرف دیگر خیابان به وضوح دیده می شود از المان های عمودی در قسمت بالایی نما استفاده شده است که تلفیق این المان ها با نور حجمی در شب بر رعنایی بنا بشدت می افزاید.

سخن آخر آن که سادگی و وقار در حجم کلی بنا و پیچیدگی در جزییات که از خصوصیات نماهای ایرانی به شمار می رود به خوبی در طراحی نمای این ساختمان بعنوان یکی از خصوصیات بارز طرح نمود دارد.

با تخریب ساختمان دو طبقه قدیمی، ساختمان جدیدی بجای آن طراحی و ساخته شد. در طراحی این پروژه در طبقه همکف و اول یک واحد تجاری مد نظر قرار گرفته و در بالای آن طراح بعنوان مجری و سازنده، دو طبقه مسکونی طراحی و ساخته است.

ایده طراحی نمای ساختمان تهرانپارس(برگزیده شهرداری تهران)

ایده ی طراحی نما شامل دو لایه است: لایه زیرین، نماینده بافت عمومی بدنه شهری بوده که شاخصه آن استفاده از مصالح سنگ می باشد و لایه رویین الحاقی، رجوع به آجر در شکل، رنگ و بافت اصیل آن می باشد تا نما را به عنصری شاخص، آرام و در عین حال خالی از سرکشی های معمارانه مبدل نماید. در ادامه، چیدمان اجرایی آجر به عنوان لایه ایی فاخر نقش مهمی در پیوند دو عنصر حال و گذشته با دوگانگی نهفته در تکنیک آن به عهده دارد.

از اهداف مهم طراح این پروژه، طراحی نمایی متفاوت از بدنه شهری و با اصول نمای ایرانی بوده است. همچنین استفاده از هندسه قوی و با اعتماد به نفس که موجب پایداری در زمان شود و استفاده از مصالح مقاوم و پایدار همچون سنگ تراورتن سفید و آجر نسوز رستیک نظر بر ماندگاری این سازه معماری دارد. نوع خاص چیدمان آجر نیز منجر به نمایش استقلال واحدهای مسکونی در حجم بنا شده است.

خطوط مشکی افقی در نما (نرده های مشکی) همچنین بندکشی مشکی آجر نما کمک به کشیدگی نما در عرض می کند. این تدبیر به لحاظ کم عرض بودن بنا اتخاذ گردیده تا از لحاظ بصری به متناسب شدن حجم ساختمان در حال ساخت کمک کند.

در طراحی هندسه عمودی نما، طراح و سازنده ساختمان به  سه نکته اصلی توجه ویژه داشته است:

الف) طراحی خطوط افقی نما جهت حفظ تناسبات ارتفاعی قطعات تشکیل دهنده نما.

ب) ایجاد تناسبات عمودی بین حد بالایی و پایینی طره (پیش آمدگی)

ج) ایجاد خط آسمان قوی و در عین حال متعادل با نقطه شروع بالای طره تا در عین خاص بودن، در برابر بدنه مجاور متواضع باشد.

استفاده از نور مخفی در زاویه و پوسته سنگی، نمای آجری را به حالت معلق و جدا از بستر در می آورد که این امر به زیبایی بصری نما در شب می افزاید.

فلاورباکس پرتابل در جهت دلنشین شدن طراحی نمای ساختمان به سبب مسکونی بودن طبقات فوقانی در نظر گرفته شده است که پتانسیل قرارگیری گلدان به صورت منفرد و یک تکه را دارد.

از آنجایی که معبر اصلی بسیار عریض و کل نما در طرف دیگر خیابان به وضوح دیده می شود از المان های عمودی در قسمت بالایی نما استفاده شده است که تلفیق این المان ها با نور حجمی در شب بر رعنایی بنا بشدت می افزاید.

سخن آخر آن که سادگی و وقار در حجم کلی بنا و پیچیدگی در جزییات که از خصوصیات نماهای ایرانی به شمار می رود به خوبی در طراحی نمای این ساختمان بعنوان یکی از خصوصیات بارز طرح نمود دارد.