طراحی نمای ساختمان

  • ارائه مشاوره اولیه
  • طراحی براساس احترام بر بستر قرار گیری ملک مورد نظر
  • استفاده از الگو های خاص و منحصر بفرد در طراحی نما
  • طراحی با توجه به ضوابط کمیته های نمای شهرداری هر منطقه
  • أخذ تأییدیه از کمیته نمای منطقه
  • تهیه نقشه اجرای طرح تأیید شده
  • اجرای طرح و کنترل آن در هر مرحله

طراحی نما ساختمان مسکونی

کرج خیابان خیام شرقی

طراحی نمای ساختمان مسکونی کلارآباد

کارفرمای محترم این ساختمان به منظور تکمیل مراحل ساخت پروژه ایی که چند سال در مرحله اسکلت مانده بود، به Civil-Art مراجعه نمود. در اولین گام این همکاری، طراحی معماری نمای ساختمان انجام و به مالک عرضه شد.

این ساختمان در مرحله اسکلت بتنی بوده و دارای 5 طبقه روی همکف می باشد. با توجه به عرض بنا در خیابان اصلی، دردیزاین نمای ساختمان سعی شده از قاب بندی و خطوط افقی استفاده شود که از لحاظ بصری القای عرض بیشتر در دیده ی مخاطب نماید.

وجود قاب های مستقل در نما، واحدهای مستقل در هر طبقه مسکونی را تداعی می نماید. نرده های آن به شکل خطوط افقی کشیده در نظر گرفته شده است که این مورد نیز به نمود عرض بیشتر بنا در معماری کمک می کند.

 تعبیه دو فلاورباکس در جهت ایجاد تعادل در دیزاین نمای ساختمان مسکونی و همچنین در جهت عدم یکنواختی طرح نمای ساختمان مورد نظر طراح بوده است.

امتداد نما در جبهه شرقی با امتداد قاب ها هماهنگی داشته و استفاده بیشتر از رنگ سفید در طراحی معماری نمای شرقی به دلیل درجه دو بودن این جبهه از نما می باشد. به منظور تعریف مشخص خط آسمان روی بام از فلاورباکس استفاده شده است. خط آسمان سبز رنگ، ساختمان را از آسمان آبی جدا می کند.

طراحی نمای این ساختمان به سبک معماری مدرن می باشد. جهت آشنایی با سبک های معماری لطفا لینک مربوطه را باز نمایید.